ផែនដី Auger

  • Excavator earth auger drill post hole digger

    Excavator earth auger drill post hole digger

    ជួរសម្រាប់ excavator 1.5-35Ton
    ម៉ូទ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងកម្លាំងខួងដ៏មានឥទ្ធិពល។
    ចង្កឹះលេខតែមួយ, ម្ជុលទ្វេរដង និងទ្រនុងសម្រាប់ភ្ជាប់។